ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

1

Online User All

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้.

1

Online CPS-AP

จำนวนผู้ใช้งาน WIFI ในขณะนี้.

สถิติวันนี้