ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

3

Online User All

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในขณะนี้.

2

Online CPS-AP

จำนวนผู้ใช้งาน WIFI ในขณะนี้.

สถิติวันนี้